AllmänhetVårdpersonal
D-vitaminbrist

Vad är D-vitaminbrist?

D-vitamin produceras av kroppen och behövs för många av kroppens grundläggande funktioner. D-vitaminbrist är vanligt i hela världen, särskilt bland personer som har osteoporos - benskörhet. D-vitaminbrist kan leda till en rad hälsoproblem som kan vara både allvarliga och smärtsamma.

Allvarlig D-vitaminbrist kan göra skelettet mjukt och missformat, något som kallas osteomalaci hos vuxna och rakit (engelska sjukan) hos barn. De här sjukdomarna är relativt ovanliga i västvärlden men har ökat på senare år, förmodligen på grund av att vår livsstil har förändrats. D-vitaminbrist kan leda till benförlust och sämre muskelfunktion. 

D-vitaminbrist och kopplingen till osteoporos

D-vitamin hjälper kroppen att absorbera kalcium från tarmarna, något som är nödvändigt för normal benutveckling. D-vitaminet reglerar också kalcium- och fosfornivåerna i blodet, vilket indirekt gör det möjligt för ny benvävnad att mineraliseras och bli hård.  

Att bygga starka ben är en process som börjar redan i livmodern. Studier har visat att sannolikheten för att födas med låg bentäthet, vilket kan leda till osteoporos senare i livet, är högre om modern lider av D-vitaminbrist under graviditeten. D-vitaminet hjälper skelettet att växa under barndomsåren och bidrar till god benhälsa.

D-vitamin och solen

Riskfaktorer för D-vitaminbrist

Det finns flera orsaker till D-vitaminbrist. Att bo på nordliga breddgrader, hålla sig inomhus mycket och bära kläder som täcker hela kroppen året runt kan öka risken för brist. Mörkhyade personer och de som har vissa sjukdomar är också mer utsatta än andra. Många äldre peroner är sårbara för benskörhet, delvis på grund av att de tenderar att vara inomhus mer och delvis för att hudens förmåga att producera D-vitamin försämras med åren.

Var i världen drabbas man?

Enligt en studie som gjordes av International Osteoporosis Foundation 2009 är D-vitaminbrist vanligt i hela Europa. Låga D-vitaminnivåer är till och med vanligt i länder med mycket solsken, som Australien och länder i Mellanöstern. Förmodligen beror det här på religiösa och kulturella faktorer, som traditionella, heltäckande kläder, och på att vi i allmänhet håller oss inomhus mer. Personer som immigrerar till norra Europa från icke-västerländska länder är särskilt drabbade av D-vitaminbrist.

Behandling av D-vitaminbrist

D-vitaminbrist kan få allvarliga konsekvenser, så om du tror att dina nivåer är onormalt låga är det viktigt att du pratar med din läkare om din kost, livsstil och riskfaktorer. Det bästa sättet att ta reda på om du har D-vitaminbrist är att göra ett blodprov. I vissa fall kan allvarlig D-vitaminbrist leda till kramp och ben- eller ledvärk men ofta har tillståndet inga symtom. Om du har blivit diagnostiserad med låg bentäthet eller osteoporos, kommer din läkare troligtvis att skriva ut D-vitamin och kalcium i kombination med en osteoporosmedicin, för att både förebygga och behandla sjukdomen.

Läs mer om D-vitaminbrist

Vad orsakar D-vitaminbrist?

D-vitaminbrist är ett globalt hälsoproblem som bidrar till osteoporos och beräknas drabba upp till en miljard människor i olika åldrar i hela världen.

Läs mer

Informatiom D-vitaminbrist på andra språk

Letar du information om D-vitaminbrist på andra språk?

Det finns information om D-vitamin och D-vitaminbrist på svenska här på Bristguiden, men informationen finns även att ladda ned på följande språk: engelska, franska, spanska, turkiska, somaliska, sorani, arabi och persiska. Klicka nedan för att läsa den (pdf-format).

Läs informationen