AllmänhetVårdpersonal
Vad orsakar D-vitaminbrist?

Vad orsakar D-vitaminbrist?

Orsaker till D-vitaminbrist

D-vitaminbrist är vanligt förekommande över stora delar av världen. En orsak kan vara att fler tillbringar mer tid inomhus. Andra viktiga faktorer som påverkar är platsen där du bor, ålder, hudpigmentering, sjukdomar och huruvida du har tillgång till livsmedel som är berikade med D-vitamin. 

Låga D-vitaminnivåer och osteoporos

Forskarna är inte helt eniga om vad som ska betraktas som en brist men det som står klart är att låga D-vitaminnivåer är förknippat med osteoporos. D-vitamin främjar kroppens kalciumupptag och reglerar kalcium- och fosfornivåerna i blodet, vilket indirekt gör det möjligt för ny benvävnad att mineraliseras och bli hård. Därför är D-vitaminet så viktigt för friska ben. D-vitamin tros också vara involverat i en lång rad olika processer i kroppen men kopplingen till andra sjukdomar är ännu inte klarlagd. 

Riskfaktorer för D-vitaminbrist

Boplats

Solens UVB-strålar är den mest effektiva och lättillgängliga D-vitaminkällan vi har, men ju längre ifrån ekvatorn du bor, desto mindre nytta har du av den på vintern. Solen måste nämligen stå i minst 45 grader för att UVB-strålarna ska nå fram, så i Sverige och andra länder som ligger på nordliga breddgrader står den under flera månader för lågt. D-vitamin kan lagras i fettcellerna i några månader men i många delar av världen räcker inte reserverna vintern ut. Som en tumregel kan du titta på din skugga när solen är framme – om den är längre än du så producerar kroppen inte D-vitamin. 

Ålder

När man blir äldre producerar huden mindre D-vitamin i solen, samtidigt som kroppen blir sämre på att metabolisera det. Många äldre personer tillbringar dessutom mindre tid utomhus – D-vitaminbrist är särskilt vanligt bland boende inom äldrevården, som har begränsad tillgång till utemiljöer. Ibland blir även kosten mindre varierad och innehåller färre D-vitaminrika livsmedel när man blir äldre.  

Hudfärg

Ju ljusare hyn är, desto mer solljus kan nå fram till cellerna som producerar D-vitamin. För mörkhyade personer gäller det motsatta: huden blockerar effektivt UVB-strålarna, vilket ökar risken för D-vitaminbrist. Om du har ljus hy kan det räcka med att sitta med ansiktet och armarna i solen utan solskyddskräm i 15-30 minuter några gånger i veckan för att nå det rekommenderade D-vitaminintaget, men om du har mörk hy kan det ta flera timmar att nå samma nivå. Tiderna kan variera betydligt beroende på var du bor och vad det är för tid på dagen och året. 

Solexponering

Fler arbetar idag inomhus och kommer inte ut i solen lika ofta som tidigare generationer, vilket ökar risken för D-vitaminbrist. Kläder som av kulturella eller religiösa skäl täcker hela kroppen blockerar också ut det ultravioletta ljus som behövs för att tillverka D-vitamin. 

Kost

Veganer har svårare att få i sig D-vitamin genom maten, eftersom de flesta livsmedlen som innehåller D-vitamin kommer från animaliska produkter. 

Fetma

Personer som lider av fetma har svårare för att komma åt det D-vitamin som finns lagrat i kroppsfettet och tros ha en ökad risk för D-vitaminbrist.

Vissa sjukdomar och läkemedel

En del läkemedel kan leda till låga D-vitaminnivåer, bland annat vissa anti-epilepsimediciner. Celiaki, IBS, inflammatoriska tarmsjukdomar och andra tillstånd som påverkar upptaget i mag- tarmkanalen kan också orsaka D-vitaminbrist.  

Bröstmjölk/tillgång till berikade livsmedel

Bröstmjölk innehåller i regel inte tillräckliga nivåer av D-vitamin, så nyfödda som enbart ammas har stor risk för brist, särskilt om de föds på vintern på nordliga breddgrader. I Sverige rekommenderar därför Livsmedelsverket att alla barn får tillskott i form av D-droppar till och med två års ålder. Äldre barn som inte ges någon mat som är berikad med D-vitamin kan också riskera att få en brist.

Läs mer om D-vitaminbrist:

Informatiom D-vitaminbrist på andra språk

Letar du information om D-vitaminbrist på andra språk?

Det finns information om D-vitamin och D-vitaminbrist på svenska här på Bristguiden, men informationen finns även att ladda ned på följande språk: engelska, franska, spanska, turkiska, somaliska, sorani, arabi och persiska. Klicka nedan för att läsa den (pdf-format).

Läs informationen