AllmänhetVårdpersonal
Hur stor är en toxisk dos av vitamin D3?

Hur stor är en toxisk dos av vitamin D3?

Toxiska symtom på överdosering är ytterst sällsynta och yttrar sig som hyperkalcemi, njursten, kalciuminlagring i njurarna och njursvikt. Institute of Medicine har sammanfattat slutsatserna av ett antal interventionsstudier med vitamin D och kommit fram till att doser understigande 10 000 IE per dag sällan leder till toxicitet, medan doser över 50 000 IE dagligen under veckor och månader i sträck ofta leder till toxicitet (långvarig hyperkalcemi)1.

Institute of Medicine (IOM) i USA och European Food Safety Agency (EFSA) har utifrån dessa data föreslagit ett övre gränsvärde för intag (Upper Limit, UL) på 4000 IE per dag. Det vedertagna övre gränsvärdet för normal 25(OH)D-nivå i serum är 225 nmol/l.

D-vitamin är i sig inaktivt och omvandlas i två steg till sin aktiva form 1,25(OH)2D. Omvandlingen till den aktiva formen är strikt reglerad vilket i sig bidrar till en fördelaktig tolerabilitetsprofil. Vitamin D och 25(OH)D kan lagras av kroppen för framtida behov.

Referenser

1. IOM (Institute of Medicine). Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington: DTNAP; 2011.