AllmänhetVårdpersonal
Vad är D-vitamin bra för?

Vad är D-vitamin bra för?

D-vitamin är livsviktigt både för skelettet och många andra grundläggande kroppsfunktioner. Det har länge varit känt att det underlättar upptaget av kalcium från tarmarna och reglerar kalcium- och fosfornivåerna i blodet. Båda funktionerna är nödvändiga för att skelettet ska utvecklas normalt och för att förebygga osteoporos och osteomalaci, eller uppmjukning av benvävnaden. D-vitamin påverkar också muskelfunktionen, och D-vitaminbrist kan leda till försämrad balans. Dålig balans och muskelfunktion kan öka risken för fall och fragilitetsfrakturer. 

Fördelar med D-vitamin

Det är särskilt viktigt att kroppen får tillräckligt med D-vitamin i barndomen och under tonåren, eftersom det är en viktig period för bentillväxten. De flesta uppnår peak bone mass (högsta uppnådda benmassa) i 25-årsåldern, och efter det minskar produktionen av ny benvävnad, medan bennedbrytningen ökar. D-vitamin behövs hela livet för att hålla skelettet starkt och se till att du inte utvecklar osteoporos. Äldre personer behöver högre doser av D-vitamin för att hålla sig friska, eftersom förmågan att producera vitaminet genom att vistas i solen försämras med åren, och äldre är mer benägna att ramla och bryta ett ben. 

Förmodligen finns det betydligt fler fördelar med D-vitamin än friska ben och muskler, även om forskarna fortfarande inte vet exakt hur vitaminet fungerar. Det pågår för närvarande forskning om D-vitaminets roll för immunförsvaret och huruvida det har något samband med bland annat cancer och autoimmuna sjukdomar.