AllmänhetVårdpersonal
Symtom och tecken

Vad är symtomen på osteoporos?

Osteoporos, eller benskörhet, kallas ofta för en tyst sjukdom, eftersom den ofta utvecklas långsamt under flera års tid och de som drabbas normalt sett inte har några symtom förrän de bryter till exempel en höft eller en handled. Vanligtvis inträffar frakturerna efter ett relativt milt trauma, som att man slår i någonting, böjer sig framåt, hostar, hoppar eller lyfter något. Vid det laget är sjukdomen redan långt framskriden. 

Ett tecken på osteoporos är att du kanske drabbas av en fraktur i en ryggkota. Ryggradsfrakturer gör inte alltid ont och kan ett tag gå obemärkta förbi, men efter att förlusten av benvävnad når en viss brytpunkt börjar kotan sjunka ihop, vilket ger en framåtböjd hållning. 

Tecken på osteoporos

När benmassan har minskat till en viss nivå kan det hända att du börjar se tecken på osteoporos. Här är några symptom att vara vaksam på:

Frakturer från lindrigt trauma

Om du drabbas av en fraktur medan du håller på med en vardaglig aktivitet som normalt sett inte borde vara skadlig, kan det vara ett tecken på långt framskriden osteoporos. Sådana här så kallade lågenergifrakturer, eller fragilitetsfrakturer, kan till exempel inträffa när du hostar, nyser, går in i ett bord, böjder dig framåt, lyfter upp något på en hylla eller ramlar från stående position. 

Ryggont

Om du plötsligt får en intensiv smärta i ryggen som blir värre när du står eller går, eller du har svårt för att böja dig framåt, lyfta saker eller vrida på kroppen, kan det bero på en fraktur i ryggraden som orsakats av osteoporos. Kotfrakturer, som även kallas för kompressionsfrakturer, uppstår när ryggkotorna trycks mot varandra. Upprepade framåtböjningar kan till exempel räcka för att orsaka en spricka i en svag ryggrad hos en äldre person. Det är bara runt en tredjedel av alla kotfrakturer som orsakar smärta, vilket gör dem svåra att diagnostisera. Frakturer i den lägre ryggraden orsakar oftare smärta än frakturer i den övre ryggraden. I vissa fall kan kompressionsfrakturer i ländkotorna vara mycket plågsamma och göra det svårt att röra sig eller ens sitta ner. Kvinnor som är äldre än 50 och har osteoporos har störst risk för kotfrakturer.  

Framåtböjd hållning

En krökt rygg (ibland kallad puckelrygg) och framåtböjd hållning är andra vanliga tecken på långt framskriden osteoporos. Den medicinska termen för den här typen av missbildning är kyfos och tillståndet orsakas av frakturer som uppstår när flera kotor är ihopklämda.

Minskad kroppslängd

Var uppmärksam på din längd – om du tappar tre centimeter eller mer på ett till två år kan det vara ett tecken på osteoporos. På lång sikt kan obehandlad osteoporos leda till att kroppslängden minskar med upp till 15 centimeter.

När ska jag kontakta läkare?

Eftersom symtomen på osteoporos är närmast obefintliga är det viktigt att vara proaktiv och förebygga sjukdomen med motion och en kost som är rik på kalcium och D-vitamin. Men det är inte alltid det räcker. Om du har en eller flera riskfaktorer för osteoporos bör du prata med din läkare för att se om du behöver ytterligare behandling. Kvinnor över 50 och män över 70 år har större sannolikhet för att få osteoporos än resten av befolkningen. Tidigt klimakterium, långvarigt bruk av kortison och höftfrakturer som går i släkten är andra vanliga riskfaktorer. Om du inte är säker på om du ligger i riskzonen, kan du ta reda på det genom att göra det här enkla testet. Symtom som ryggont eller plötslig  smärta i ryggen är också tecken på att du behöver uppsöka läkare.

Läs mer om benskörhet

Ben som drabbats av benskörhet

RISKERAR DU BENSKÖRHET?

Ta reda på om du riskerar att utveckla osteoporos/benskörhet med vårt snabbtest.

Gör testet!

Benskörhet hos äldre vuxna

De flesta äldre vuxna får inte i sig tillräckligt med kalcium genom maten och de har också högst risk för stora benvävnadsförluster och osteoporos.

Läs mer