AllmänhetVårdpersonal
Överdosering

Överdosering D-vitamin

D-vitamin är ett fettlösligt vitamin som lagras i levern och fettväven, och kan därför nå toxiska nivåer vid överdosering. Så kallad D-vitaminintoxikation är ett mycket ovanligt men potentiellt allvarligt tillstånd som bland annat kan orsaka hyperkalcemi, njursvikt och nefrokalcinos. I sällsynta fall kan tillståndet vara livshotande1. European Food Safety Authority anger ett maximalt dagligt, livslångt intag på 4000 IE för att undvika överdosering av D-vitamin. I vissa fall kan det under kortare perioder vara befogat att ge doser upp till 10000 IE per dag, men då enbart under läkares övervakning2. Doser på 10 000 IE per dag har getts i upp till fem månader utan att orsaka intoxikation3.

Vad orsakar överdosering av D-vitamin?

D-vitaminintoxikation uppstår i regel efter en peroral överdos av ett receptfritt tillskott. Däremot är det inte möjligt att överdosera D-vitamin från solen. Den kutana produktionen av D-vitamin regleras nämligen genom att kroppen börjar bilda inaktiva metaboliter efter en längre tids solexponering. Det vore också mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att överdosera D-vitamin genom kosten, eftersom D-vitaminnivåerna i de flesta livsmedel är låga eller obefintliga. 

Symtom på D-vitaminintoxikation

Efter en överdos av D-vitamin kan det dröja flera månader innan patienten får uttalade symtom. D-vitamininducerad hyperkalcemi kan leda till symtom som:

  • Njursvikt
  • Depression och ångest
  • Ökad frakturrisk
  • Förvirring
  • Anorexi, illamående och kräkningar
  • Polyuri, törst och dehydrering
  • Muskelsvaghet

Källa: Viss.nu

Lär dig mer om D-vitamin och D-vitaminbrist:


Referenser:

Divisun - läkemedel vid D-vitaminbrist

Divisun

Divisun, som ingår i läkemedelsförmånen, underlättar både behandling och förebyggande av D-vitaminbrist. Divisun kan användas vid alla stadier av låga D-vitaminnivåer. Divisun finns i styrkorna 800IE och 2000IE för behandling av D-vitaminbrist.

Lär dig mer om Divisun

Patientfall D-vitaminbrist

Patientfall inom D-vitaminbrist

Jobbar du med utredning av D-vitaminbrist? Här på Bristguiden kan du som jobbar inom vården läsa om utredning av D-vitaminbrist i form ett interaktivt patientfall.

Till patientfallet