AllmänhetVårdpersonal
TrioBe

TrioBe förebygger symtomgivande B-vitaminbrist

TrioBe är det enda receptbelagda kombinationsläkemedlet (B12, folsyra, B6) som förebygger symtomgivande B-vitaminbrist.

Indikation

TrioBe har indikationen ”Förebyggande av symtomgivande brist på vitamin B6, vitamin B12 och folsyra vid otillräckligt födointag eller malabsorption, framförallt hos äldre."

Vad innehåller TrioBe?

Verksamma ämnen: Folsyra 0,8 mg, vitamin B12 0,5 mg, vitamin B6 3 mg.

Övrigt: Kalciumvätefosfat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, kiseldioxid.

Varför TrioBe?

B-vitaminer är viktiga för att upprätthålla cellernas naturliga funktioner. Ingående mängder i TrioBe har valts för att förebygga symtomgivande bristsituationer framförallt hos äldre, som ofta har ett försämrat upptag och ofta även ett lågt intag av folsyra och vitamin B12. Använda mängder har i studier visats kunna reducera förhöjda halter av homocystein.

TrioBe används förebyggande vid symtomgivande brist på vitamin B6, vitamin B12 och folsyra på grund av otillräckligt födointag eller dåligt upptag av näring, framförallt hos äldre.

TrioBe ska inte användas av patienter som opererat bort en större del av tunntarmen eller av dem som är överkänsliga mot något av de ingående ämnena.

Effekten kan påverkas om vissa andra läkemedel tas samtidigt, t ex läkemedel mot epilepsi som fenobarbital och fenytoin samt folsyraantagonister som metotrexat, trimetoprim och pyrimetamin. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

Rekommenderad dosering är en tablett dagligen.

Risken för biverkningar är låg vid rekommenderad dosering. Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Utslag av acnetyp. Allergiska hudreaktioner som nässelfeber, klåda, hudrodnad.

TrioBe (cyanokobalamin, folsyra, pyridoxin). Receptbelagt läkemedel. Ingår inte i läkemedelsförmånen. Beredningsform: Tablett. ATC-kod: A11EA. Indikationer: Förebyggande av symtomgivande brist på vitamin B6 , vitamin B12 och folsyra vid otillräckligt födointag eller malabsorption, framför allt hos äldre. Rekommenderad dosering: 1 tablett dagligen. Förpackningsstorlek: 100 styck burk 316:-, EF 250 styck burk 524:-, EF. Datum för översyn av produktresumé: 2009-12-03. För ytterligare information se www.fass.se