BARN OCH D-VITAMIN

Det är inte bara vuxna som behöver D-vitamin – barn måste också få i sig det viktiga näringsämnet för att hålla sig friska och utveckla ett normalt skelett. Det gäller inte minst barn i Norden. På våra nordliga breddgrader är solens strålar nämligen inte tillräckligt starka under vinterhalvåret för att D-vitamin ska kunna bildas i huden. Eftersom det också kan vara svårt för små barn att få i sig tillräckligt med D-vitamin från kosten ges i Sverige D-vitaminer till barn som tillskott för att undvika bristsjukdomar som rakit.

HUR MYCKET D-VITAMIN SKA MAN GE TILL BARN?

Barns behov av D-vitamin varierar beroende på hudfärg och hur mycket tid de tillbringar i solen, men enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör barn i alla åldrar få i sig minst 10 mikrogram D-vitamin per dag. Från en veckas ålder till åtminstone två års ålder ges D-vitamin till barn i form av D-droppar. I Sverige delas D-droppar ut gratis till alla småbarn från barnavårdcentralerna. Ibland bör föräldrarna ge D-vitaminer till barn som är äldre än två år, framförallt om barnet har vissa riskfaktorer för D-vitaminbrist. Risken för D-vitaminbrist hos barn ökar om barnet: 

  • är helammat och inte får tillskott
  • har mörk hud
  • är mycket inomhus
  • har heltäckande kläder året runt
  • inte äter fisk
  • inte äter livsmedel som är berikade med D-vitamin

Hur länge behöver man då ge D-vitamin till barn som ligger i riskzonen för brist? Det varierar, men det generella rådet är att fortsätta upp till fem års ålder. Om man är osäker på om barnet behöver D-droppar eller inte är det enligt Livsmedelsverket bättre att ge dem än att låta bli. I Finland rekommenderas att alla barn får tillskott på 10 mikrogram D-vitamin per dag upp till 18 års ålder.

VARFÖR GE D-VITAMIN TILL BARN?

Barn kan ”ärva” D-vitaminbrist från mamman redan på fosterstadiet. Mammans D-vitaminnivåer påverkar också nivåerna i bröstmjölken efter att barnet är fött. Eftersom bröstmjölk även hos friska kvinnor innehåller relativt lite D-vitamin är det extra viktigt att helammade barn får ett tillskott redan från början. I Sverige får både helammade och flaskmatade barn D-droppar för att skyddas mot D-vitaminbrist under vinterhalvåret.

RAKIT

Svår D-vitaminbrist hos barn kan leda till rakit, eller ”engelska sjukan”, en sjukdom som leder till att skelettet blir mjukt och missformat. Rakit leder till att benstommen blir böjlig, bäckenet deformeras, bröstkorgen sjunker in och barnet blir kobent eller hjulbent. Fontanellen sluter sig långsamt, vilket leder till att huvudet blir större än normalt. Dessutom kommer tänderna sent och utvecklas dåligt, och barnet kan bli lättretligt och trött. Som tur är kan rakit undvikas genom att man ger D-vitaminer till barn, och därför är sjukdomen numera mycket ovanlig i Sverige. Här förekommer rakit framförallt hos barn som har sjukdomar som påverkar levern, tarmen eller njurarna. Däremot får allt fler barn i Sverige diagnosen D-vitaminbrist. En studie av förskolebarn i Umeå visade till exempel att en fjärdedel av alla ljushyade barn och närmare hälften av alla mörkhyade barn hade otillräckliga nivåer av D-vitamin i blodet. Barn som drabbas av D-vitaminbrist behöver precis som vuxna behandling.

Medicinskt granskad av Mylan Staff 02 May 2020