B-VITAMINERNAS FUNKTION


Allt som allt finns det åtta typer av B-vitaminer som är nödvändiga för många av kroppens grundläggande funktioner. Bland annat samverkar flera av dem för att hjärnan och nervsystemet ska fungera optimalt. B12, B6 och folat (folsyra) behövs för att kroppen på ett korrekt sätt skall kunna bilda metylgrupper.

vad ar b_vitaminbrist

image from: Adobe Stock

Dessa behövs för syntes av en lång rad ämnen, bland annat signalsubstanserna noradrenalin, dopamin, serotonin och acetylkolin. Metylgrupperna behövs också vid syntes av lecitin, till cellmembranen och för syntes av kreatin, som förser musklerna med snabb energi.

Vitaminerna B12 och folat omvandlar tillsammans den essentiella aminosyran homocystein till metionin. Metionin omvandlas till s-adenosyl metionin (SAM), vilken kan donera en metylgrupp. Kvar blir då homocystein som i sin tur antingen återbildas till metionin eller ombildas till cystein. Metioninet kan sedan återigen ingå i snurren och cystein ingår bland annat i syntesen av glutation (se figur 1). För att homocystein skall kunna återbildas till metionin krävs vitamin B12 och folsyra och för att homocysteinet skall kunna omvandlas till cystein krävs vitamin B6 (se figur 1). Fungerar inte ombildningen av homocystein så stiger nivåerna i kroppen vilket kan påvisas med blodprov.

B-VITAMINERNAS FUNKTION

B12

B12, eller kobalamin, fungerar som ett koenzym vid celldelningen, eftersom det är nödvändigt vid DNA-syntesen. Vitaminet bidrar till produktionen av röda blodkroppar och cellernas ämnesomsättning. Förutom att B12 och folat samverkar för att omvandla homocystein till metionin, behövs vitamin B12 även för tillverkningen av myelin. Olika former av nervskador är därför specifika bristsymtom. Vitamin B12 behövs också vid uppbyggnad och nedbrytning av vissa aminosyror och fettsyror till energi.

B12 finns endast i animaliska livsmedel som kött, mjölk och mejeriprodukter. Malabsorption och otillräckligt intag av B12 är vanliga orsaker till bristsymtom. Malabsorption orsakas ofta av perniciös anemi, en kronisk inflammation i magsäcken som hämmar produktionen av intrinsic factor, ett glykoprotein som binder till B12 och är nödvändigt för att vitaminet ska kunna absorberas i tunntarmen. Brist på B12 kan leda till anemi, slemhinnepåverkan, manlig infertilitet, parestesier, skador på autonoma nervsystemet och ryggmärgspåverkan i form av nedsatt led- och vibrationssinne och spastisk parapares.

FOLAT

Folat hydroliseras och absorberas i den övre delen av tolvfingertarmen, innan det tas upp av blodets plasma. Både vitamin B12 och folat behövs vid syntes av puriner och tymidin. Under fosterstadiet och ungdomen kan brist på B12 och/eller folat leda till försämrad tillväxt och utveckling. Brist hos vuxna påverkar alla snabbt prolifererande celler. Främst gäller detta erytrocyter och leukocyter samt alla celler längs mag-tarmkanalen. Både brist på vitamin B12 och folat leder därför till anemi, försämrat immunförsvar samt förändringar i slemhinnorna. Folat behövs även för att enzymet MTHFR (Metylentetrahydrofolatreduktas) ska fungera korrekt. Cirka 20 procent av befolkningen har anlag för enzymdefekter som gör att de behöver mer folat än normalt.

ÖVRIGA B-VITAMINER

Vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin) och B3 (niacin) deltar i kroppens nedbrytning av kolhydrater och fett till energi. Specifikt för vitamin B1 är att det behövs för att bilda en av byggstenarna i cellernas DNA. Vitamin B2 krävs för att reparera antioxidanten glutation, samt för nedbrytningen av protein. Brist på B2 kan ge förändringar i huden och kroppens slemhinnor. Niacin behövs när kroppen reparerar skador i cellernas DNA. Allvarlig niacinbrist kan leda till hudsjukdomen pellagra.

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020