Beställa material - Kalcipos

Här kan du beställa material kostandsfritt och det finns även tillgängligt för nedladdning.

Kalcipos patientfolder

Patientinformation till patienter som fått Kalcipos-D forte förskrivet.

 Beställ 


Ryggträning

Patientinformation. Till patienter som behöver övningar för att träna ryggen

Ladda ned Beställ


Träna

Patientinformation med olika tränings- övningar.

Ladda ned Beställ


Kalcipos D-Forte Patientbroschyr

Patientinformation till patienter som fått Kalcipos-D forte förskrivet. Olika språk.

Ladda ned Beställ


Kalciumtabellen

Patientinformation. Hur mycket kalcium får man i sig genom olika livsmedel

Ladda ned Beställ


Balansträning

Patientinformation. Olika balansövningar för att förbättra balansen.

Ladda ned Beställ

Benskörhet rivblock

Patientinformation. Praktiskt rivblock där patienterna kan se om de ligger i riskzonen för osteoporos.

 Beställ


Plansch osteoporos

Patientinformation. Plansch med information om osteoporossymtom.

 BeställARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020