RISKGRUPPER FÖR
B-VITAMINBRIST


Hos vissa riskgrupper är B-vitaminbrist mer vanligt förekommande än hos befolkningen i allmänhet.
B-vitaminbrist uppstår oftast på grund av malabsorption i mage och tarm, men tillståndet kan också orsakas av otillräckligt intag av näringsämnet.

bvitamin riskgruppiStock by Getty Images

Ålder är den viktigaste riskfaktorn vid B-vitaminbrist, delvis för att äldre oftare drabbas av sjukdomar som kan leda till brist och delvis för att de kan ha svårare att täcka sitt dagsbehov genom kosten. Under vissa perioder i livet, till exempel vid graviditet och amning, är behovet av B-vitaminer också större än normalt.

ÄLDRE OCH B-VITAMINBRIST

B-vitaminbrist börjar bli vanligare efter 60 års ålder och bland personer över 70 år har cirka en femtedel B12-brist utan anemi. Vid 80 års ålder har omkring hälften av befolkningen antingen fått farmakologisk behandling för brist eller har biokemiska tecken på brist. Tillståndet är ofta dolt hos äldre, eftersom de i större utsträckning kan anpassa sitt tempo och sin aktivitetsnivå efter symtom som trötthet och håglöshet. Bristutvecklingen är i regel dessutom långsam, eftersom kroppens B12-reserver kan vara i flera år.

Den vanligaste orsaken till B-vitaminbrist bland äldre är atrofisk gastrit, en sjukdom som angriper magslemhinnan och kraftigt försämrar kroppens förmåga att ta upp B12 och folat. I svåra fall kan atrofisk gastrit leda till perniciös anemi, vilket kräver behandling med vitamin B12 livet ut. Perniciös anemi drabbar 1-2 procent av alla personer som är över 70 år.

Många äldre får även försämrad aptit och svårigheter att tugga. Det kan i sin tur leda till att de undviker frukt och grönt, vilket resulterar i brist på B-vitaminer.

ANDRA RISKGRUPPER FÖR B-VITAMINBRIST

Gravida kvinnor behöver vara extra noga med att få i sig framförallt vitamin B12 och folat, eftersom en brist bland annat kan leda till blodbrist, havandeskapsförgiftning, upprepade missfall och ryggmärgsbråck. För kvinnor som vill bli gravida bör folatnivåerna vara normala redan fyra månader innan befruktningstillfället. Även efter att barnet är fött är det viktigt att ammande kvinnor får i sig tillräckliga mängder B-vitaminer, eftersom B-vitaminbrist kan överföras till barnet även om mamman är symtomfri.

Veganer, vars kost är helt fri från animaliska produkter, får ofta i sig tillräckligt med folat men måste ta tillskott av vitamin B12, eftersom B12 endast förekommer i kött- och mejeriprodukter. Glutenintoleranta och personer som äter en ensidig kost av andra skäl har också en högre risk för B-vitaminbrist.

Övriga riskfaktorer för B-vitaminbrist kan vara operationer av magsäcken (till exempel gastric bypass) eller tunntarmen, medicinering, alkoholism och ärftliga enzymdefekter och sjukdomar som påverkar kroppens upptag av B-vitamin.

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020