TRIDEPOS

TRIDEPOS - OSTEOPOROSBEHANDLING I KOMBINATIONSFÖRPACKNING

Varje år sker uppskattningsvis 70 000 frakturer relaterade till osteoporos. Enligt Socialstyrelsen behöver antalet patienter som får behandling för sin osteoporos fördubblas. Vid mycket hög frakturrisk rekommenderas behandling med i första hand alendronat i kombination med kalcium och vitamin D1.

Tridepos är en, användarvänlig kombinationsförpackning för behandling vid osteoporos. Med Tridepos får dina patienter med osteoporos två läkemedel – alendronat och kalcium/vitamin D – i en komplett veckoförpackning med pedagogiskt doseringsschema för att underlätta att läkemedlen används på rätt sätt. Tridepos är en behandling som är enkel att ordinera och enkel att ta. Lite enklare för patienten – lite enklare för dig.

INDIKATION

Tridepos är indicerat för behandling av postmenopausal osteoporos hos patienter med risk förkalcium- och vitamin D-brist, för att minska risken för kot- och höftfrakturer.

VERKSAMMA ÄMNEN

Tridepos är en kombinationsförpackning av två tabletter: alendronat 70 mg tabletter och kalcium/kolekalciferol 500 mg/800 IE tabletter.

ÖVRIGT: Alendronattablett: en tablett innehåller 122 mg laktos (som monohydrat). Kalcium/kolekalciferol-tabletter: en tablett innehåller 1,75 mg sackaros

INSTRUKTIONER

DAG 1: ALENDRONATTABLETT (VECKOTABLETT)

  • Ta alendronattabletten när du äter, dricker eller tar andra läkemedel
  • Svälj den med minst 200 ml vanligt vatten
  • Svälj den hel. Får ej krossas, sugas på eller tuggas
  • Ta tabletten i upprätt läge (du kan sitta eller stå)
  • Ligg inte ner och ät eller drick inte inom 30 minuter efter att du har tagit din tablett

Ta INTE din alendronattablett och kalcium/vitamin D3-tabletter på samma dag. Kalcium kan minska upptaget av alendronat. Alendronattablett: en tablett innehåller natriumalendronattrihydrat motsvarande 70 mg alendronsyra. Innehåller även laktos.

DAG 2-7: KALCIUM/VITAMIN D3-TABLETTER

  • Tag en kalcium/vitamin D3-tablett dagligen
  • Svälj den med vatten
Kalcium/vitamin D3-tablett: en tablett innehåller kalciumkarbonat motsvarande 500 mg kalcium och 800 IE (20 mikrogram) kolekalciferol (vitamin D3).

Tridepos (veckotablett alendronsyra 70 mg och tabletter kalcium 500 mg/vitamin D3 800 IE (20 µg)). Rx, Förmån. ATC-kod: M05BB05. Indikation: Behandling av postmenopausal osteoporos hos patienter med risk för kalcium- och vitamin D-brist, för att minska risken för kot- och höftfrakturer. Dosering: 1 tablett dagligen. Produktresumén är granskad 2021-12-03. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020

  • REFERENSER

    1. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012, Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur. Uppdatering 2014.

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ