KALCIUM

Kalcium är ett livsnödvändigt grundämne vars koncentration i kroppen är mycket snävt reglerad och som behövs för normal tand- och skelettutveckling. Kalcium är även viktig för kroppens neuromuskulära och metabola funktioner, exempelvis nervimpulser, blodets koagulering, sammandragningar i muskelcellerna bl.a. hjärtmuskeln samt alla cellers funktion.

Kroppen innehåller ca 1-2 procent kalcium, varav 99 procent lagras i skelettet. Kalciumkoncentrationen i blodet regleras strikt av framförallt paratyreoideahormon (PTH), och 1,25-dihydroxyvitamin D3 (kalcitriol). Det finns tre typer av kalcium i plasma: 50 procent är bundet till proteinet albumin, 45 procent är fritt eller joniserat, det vill säga den fysiologiskt aktiva formen och resterande 5 procent består bland annat av kalciumcitrat och kalciumfosfat.

En frisk person absorberar ca 200 mg kalcium vid ett dagligt peroralt intag av 1 000 mg via duodenum och proximala tunntarmen samt via passiv absorption särskilt i ileum. Cirka 10 000 mg kalcium filtreras dagligen genom njurarna och av detta återresorberas 9 800 mg, medan 200 mg utsöndras genom urinen. Normal njurfunktion är därför centralt för normal kalciumkoncentration.

Kalciumkoncentrationen kan mätas på flera sätt men joniserat kalcium har högst specificitet och sensitivitet och är därför ofta att föredra i klinisk rutin. Alternativt albuminkorrigerad total kalcium. Referensvärden för normal blodkalciumnivå, enligt respektive mätmetod:

  • plasmakalcium - cirka 2,10-2,50 mmol/l
  • serumkalcium - cirka 2,20-2,60 mmol/l
  • joniserat kalcium - cirka 1,14-1,32 mmol/l

En kalciumkoncentration som understiger dessa värden indikerar hypokalcemi. Värdena kan variera en aning mellan olika laboratorier.

REKOMMENDERAT INTAG AV KALCIUM

De flesta livsmedel innehåller kalcium i viss utsträckning, men mejeriprodukter som ost, mjölk, yoghurt och filmjölk samt fisk hör till de vanligaste dietära kalciumkällorna. Baljväxter och mörkgröna grönsaker, som broccoli, spenat och grönkål innehåller också stora mängder kalcium, men har i regel lägre biotillgänglighet än mjölk. Vissa vegetabiliska livsmedel är berikade med kalcium, till exempel juice, tofu och mjölkalternativ som soja- och mandelmjölk, vilka kan vara bra kalciumkällor för veganer.

För att undvika brist på kalcium bör det dagliga intaget enligt Livsmedelsverket ligga på följande nivåer:

Kön/Grupp/Ålder

Rekommenderat dagligt intag

Spädbarn 6-11 månader

540 milligram

Barn 1-5 år

600 milligram

Barn 6-9 år

700 milligram

Barn, tonåringar 10-17 år

900 milligram

Vuxna

800 milligram

Gravida och ammande

900 milligram

Eftersom kalciumupptaget till stor del påverkas av nivåerna av 1,25-dihydroxivitamin D3 är det även viktigt med en adekvat D-vitaminstatus. Vid låg nivå av D-vitamin kan kalciumabsorptionen minska från 30 procent till 10-15 procent.

ANDRA ARTIKLAR OM KALCIUM:

KALCIPOS-D FORTE

Kalcipos-D forte är indikerat som profylax och behandling hos äldre med både kalcium- och D-vitaminbrist, och som ett komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter som riskerar sådan brist.

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020